+86 15232975068
  • products

حرفه

دنبال کردن شغل در توماس به معنای گرفتن جایگاه در شرکتی است که شهامت تغییر در مهندسی مکانیک را دارد.فرآیند استخدام ما برای نامزدهایی که می خواهند با ما به آینده نقل مکان کنند مطابق با نیازهای ما برای این موقعیت انجام می شود.

توماس، یکی از شرکت های پیشرو در بخش خود، متعهد به کار با نامزدهای با استعداد است که آن را به آینده منتقل می کنند.فرآیند استخدام همراه با نتایج به دست آمده پس از آزمون های از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن ارزیابی شایستگی ها و مهارت های فنی مورد انتظار داوطلبان ارزیابی می شود.